آلبوم رنگ ها

در این تصویر کاتالوگ رنگ استیکرهای دیواری با نام هر رنگ آمده است

کاتالوگ رنگ پلکسی